Sava Dolinka / Sava

Razigrana reka zgornjesavske doline, na sotočju s Savo Bohinjko nad Radovljico tvori največjo slovensko reko – Savo. Skupaj s Savo je do Kranja dolga 50 km s povprečnim padcem 6 %.

PRIPOROČLJIVI ODSEKI

Mojstrana – Hrušica
Zasip – Radovljica
Radovljica – Otoče
Otoče – Kranj

HIDROLOŠKA POSTAJA

SAVA DOLINKA
Merilno mesto

Črna
Vodostaj (cm)
78
Pretok (m³/s)
    pada
Temperatura (°C)
8.1

 

SAVA
Merilno mesto

Otiški Vrh
Vodostaj (cm)
78
Pretok (m³/s)
8.03   pada
Temperatura (°C)
10.5

Vstopno mesto reke je pod mostom v Mojstrani. Ob zelo visoki vodi pa lahko vstopamo dosti višje. (Kranjska gora 13 km; padec 13 %; težavnost do II+). Veslamo po hitri, lahki in pregledni vodi do mostu nad Hrušico ob izhodu karavanškega predora (II+). Od tu naprej je reka regulirana, pregrajena z jezovi in kamnitimi kaskadami ter delno bolj umazana. Zato je najbolje, da izstopimo pod enim izmed mostov nad Hrušico. Veslanje lahko nadaljujemo (ali začnemo) pod elektrarno Zasip.

Vstopimo pod mostom na levem bregu. Voda je lepo pregledna, večjih ovir v toku ni, le ponekod so visoki valovi, vendar težavnost ne presega III. stopnje. Bolj pazljivi moramo biti le na dveh mestih. Pod blejskim mostom so za brzico v vodi stari piloti, 50 m za mostom v kampu Šobec pa je pregrada, iz katere gledajo železni drogovi. Pred veslanjem si je priporočljivo oba dela ogledati iz kopnega. Bribljižno 500 m za Šobcem priveslamo do sotočja Save Dolinke in Bohinjke, kjer je na desni strani mogoč dostop z avtomobilom. Od tega dela naprej veslamo po reki Savi.

Od Radovljice do Otoč je 9 km lažjega veslanja, ki je ponekod prekinjeno z brzicami težavnosti do III-. Povzročajo jih predvsem visoki valovi. Omembe vreden je prehod pri Mošnjah, ki je ob visoki vodi težje prehoden. Pribljižno 3,5 km za Radovljico se struga razdeli v dva. Po desnem je veslanje vedno mogoče, po levi strani pa le ob višjem vodostaju. 200 m naprej se ponovno združita v zelo valovito vodo, ki se v ostrejšem levem ovinku umiri. Čez nekaj deset metrov priveslamo do ostrega, nepreglednega levega ovinka. Voda se hitro obrne v levo in teče proti oddaljenima skalama ob bregu. Višja ko je voda, močnejši je tok v skali. Veslamo levo od skal, v najslabšem primeru med njima. Ob višjem vodostaju si je priporočljivo odsek ogledati iz brega, lahko pa čoln prenesemo po desnem bregu.

Kilometer neprej priveslamo do mostu v Globokem, kjer lahko izstopimo, lahko pa nadaljujemo z veslanjem do mostov v Otočah ali Podnartu, kjer je možen dostop z avtomobilom. Veslanje lahko nadaljujemo tudi do Kranja po mirnejši vodi. Pod Kranjem je več zajezitev (Zbilje, Mavčiče).

Zemljevid Save Dolinke in Save
Radovljica
Radovljica Slovenia
Partly cloudy
9°C
Občutek: 9°C
Zračni pritisk: 1020 mb
Vlažnost: 72%
Hitrost vetra: 4 km/h JJV
 
Skica reke
Skica reke
Po odsekih

Mojstrana – Hrušica 7 km
padec 8 %; težavnost +
most pod elektrarno Zasip – Radovljica 10 km
padec 5 %; težavnost III
Radovljica – Globoko 5 km
padec4 %; težavnost II-III
Globoko – Otoče 4 km
padec 3 %; težavnost do II+
Otoče – Kranj 13 km
padec 2 %; težavnost do II+