FAQ

Kayakingslovenia.com je neprofitna, nevladna in nepolitična spletna stran z jasnim ciljem informiranja in poučevanja na področju kajaka in kanuja. Naš namen je zagotavljanje celovite palete informacij o kajaku, kanuju in temu primernih rekah ter jezerih v Sloveniji. Objavljati želimo kar se da točne, kvalitetne in sveže podatke o rekah in rečnih strugah. Obstoječe opise bomo obnavljali čim pogosteje.

O REČNEM VODNIKU

Ustvarjalci spletne strani www.kayakingslovenia.com ne zagotavljamo 100% točnosti podatkov, saj se rečne struge neprestano spreminjajo (posebno ob večjih vremenskih ujmah in prehodih med letnimi časi). Pred prehodom čez vse jezove, slapove, brzice, ter ostale večje in manjše padce v strugi vam svetujemo, da si jih pred spustom ogledate iz brežine, v kolikor niste povsem prepričani, kaj vas čaka na drugi strani.

Podatki hidroloških postaj se osvežujejo vsakih 60 minut. Vir: ARSO.
Viri literature, tukaj.

Za vsa morebitna vprašanja, graje in predloge smo vam na voljo na email naslovu info@kayakingslovenia.com.