Kokra

Izvira pod Virnikovim Grintavcem v Karavankah. Struga reke je močno kamnita, voda pa zelo hitra, kar je glavna težava pri veslanju po reki. Vesljiva je v dolžini 25 km, povprečnim padcem 12 %. Reka je vesljiva predvsem pomladi in po dežju. Spremljava z avtomobilom je možna do Preddvora, kasnjej pa le redko.

PRIPOROČLJIVI ODSEKI

Spodnje Fužine – Preddvor
Preddvor – Kranj

Vstopno mesto je ob cesti Kranj, Jezersko pribljižno 12 km za Preddvorom ob mostu v Spodnjih Fužinah, kjer se v Kokro zliva potok Koritnica in za njo nahaja še en most. Vstopimo med mostovoma. Takoj nas pričaka 1 m visok skok, ki je popolnoma vsljiv. Kakšnih 100 m nižje pridemo do 4 m visokega, vesljivega jezu, ki si ga je pred spusto priporočljivo ogledati. Če pa nismo prepričani o spusti čez jez pa lahko čoln prenesemo po desni strani. 500 m za jezom je v vodi prva ovira, ki jo preveslamo po levi (III-). Voda je hitra, vendar pregledna. Čez 1,2 km pridemo do mostu, kjer gre cesta na desno stran reke. Pribljižno 50 m pred mostom je krajša brzica (III-), 200 m nižje pa težji slabše pregleden prehod, ki ga preveslamo po levi strani (do III). Po umirjenem  delu v dolžini 500 m priveslamo do zaselka Zgornja Kokra, 200 m za njim pa nas čaka 1 m visok jez, vesljiv po sredini. Nekaj metrov za tem iz desne strani priteče potok Vobenca.

Naslednji most, kjer gre cesta na levo stran reke in je mogoč dostop z avtomobilom je 1,5 km naprej, takoj za njim je nižji jez sestavljen iz dveh kaskad. 400 m nižje priveslamo do 5 m visokega jezu, čez katerega lahko veslamo, vendar si ga je pred veslanjem priporočljivo ogledat iz brežine. Lahko pa čoln prenesemo po levi strani kakšnih 50 m. Po 150 m priveslamo do naslednjega mostu, kjer cesta ponovno prečka reko (na desno stran). Pri zaselku Podbelca se pot razecpi proti Grintovcem in skozi Roblekov Kot. Na začetku zaselka je brzica (III-) v katero vstopimo po desni. Nekaj 10 m naprej je most, kjer gre cesta ponovno na levo se začne 800 m dolga soteska reke Kokre. Takoj za mostom je 1,5 m visok jez, ki je vesljiv. Za jezom nas pričaka težja brzica (IV+) po kateri veslamo ob desni obali, ob višjem vodostanju lahko tudi po levi. V naslednjio brzico (10 m naprej) vstopimo čim bolj desno (do IV). Tukaj naprej je nekaj metrov voda mirna, sledi padec do (III-). Voda je naslednjih 100 m ponovno mirna, za naslednjim desnim ovinkom pa se prične daljši kamnit a pregleden odsek (do III). Vanj vstopimo po desni, proti koncu pa spremenimo smer na levo stran. Za ovinkom je nepregledna brzica, ki jo preveslamo po levi, lahko pa tudi po desni (III – IV), pred veslanjem si jo je priporočljivo ogledati. Naslednja brzica v obliki črke “S” je ob nižji vodi prehodna po desni, ob višji pa po  tudi po levi strani (III). Naslednjih 30 m hitre vode nas pripelje do zadnje težje brzice v soteski. Brzica je v ostrem levem ovinku z večjim padcem, tok pa dere v steno na desno stran.

Priveslamo do mostu, kjer gre cesta na desno. Takoj za mostom se začne daljši (okoli 700 m) kamnit odsek, ki je slabše pregleden. Veslanje po tem delu je nekoliko bolj slalomske narave. V primeru nižjega vodostaja je celoten odsek nevesljiv in je potrebno čoln prenesti. Pribljižno 600 m naprej nas pričakata dve brzici, vesljivi po desni. 1,2 km naprej je v strugi 1,5 m visok jez, vesljiv v območji sredine ob primernem vodostaju. Naslednji most, pri katerem je primerno izstopno mesto nas pričaka šele 2,8 km, kjer gre cesta na levo stran reke.

Če se odločimo za nadaljevanje z veslanjem proti Kranju imamo do jezu pred Preddvorom še 1 km lahkega veslanja. Čez jez pa je potrebno čoln prenesti, najlažje po levi strani. Za jezom veslamo nadaljnih 500 m po nezahtevni, vendar hitri vodi, ki se kmalu za tem umiri. Reka pripelje do štirih pregrad v razmaku 500 m preko katerih veslanje ni težko. Peto pregrado preveslamo po levem delu. Sledi ji šesta kakšnih 50 m naprej, prehodna prav tako po levi. Čez 200 m priveslamo do mostu po vasjo Tupaliče. Za mostom je 1,5 m vesik kaskadni jez, čez katerega je boljše čoln prenesti. V nadaljevanju je 700 m mirne vode do mostu pri vasi Hetomaže, takoj za mostom je jez vesljiv po vsej svojo širini, vedar je pred veslanjem priporočljiv ogled jezu iz brežine. Za jezom je še eden visok 1 m, ki ga preveslamo čez useke, za tem pa naslednji, ki ga je boljše prevoziti po desni.

Čez 50 m priveslamo do dvojnega jezu. Tukaj so v spodnji kaskadi železni drogovi, zato je priporočljivo čoln prenesti po levi strani. Naprej od dvojnega jezu priveslamo do vasi Visoko, kjer je v vasi za mostom kaskada, prehodna v ssredini. Po 2 km mirne vode priveslamo v dolino pred vasjo Britof. Pred vhodom je manjši na pol podrt jez, kjer veslamo po levi ali desni. Dolina se hitro odpre in 100 m za njo priveslamo do nevesljivega jezu pri oljarni. Čoln lahko prenesemo po desni strani. Po 250 m zaveslamo v novo dolino, kakšnih 500 m za vhodom (pod mostom avtoceste) nas pričaka brzica (do IV-). Prvi padec v levem ovinku veslamo naravnost v naslednji ozek prehod pa veslamo po levi.  Naslednja brzica je čez 50 m (doIII-), ki je vesljiva po desni strani. Po 200 m, za dvema ostrejšima ovinkoma priveslamo do 50 m dolgega, zelo nepreglednega odseka (III-). Za ostrim desnim ovinkom, kjer gre voda pod previs priveslamo do velikih skal v toku. Ob nižjem vodostaju veslamo od desnem bregu pod naravnim mostom, ob višji vodi pa je možen prehod po sredini. Do mostu na severnem delu kranja priveslamo po 500 m (nekoliko pred njim iz desne priteče rečica Kokrica). Na tem mestu z veslanjem zaključimo, saj 10 m visokega jezu v naslednji tesni ne moremo ne preveslati, ne zaobiti.

Zemljevid Kokre
Preddvor
Preddvor Slovenia
Cloudy
10°C
Občutek: 9°C
Zračni pritisk: 1020 mb
Vlažnost: 93%
Hitrost vetra: 7 km/h V
 
Skica reke
Skica reke
Po odsekih

Spodnje Fužine – Podlebleca 6 km
padec 9 %, težavnost do III +
Podlebleca – Arnež 2 km
padec 27,5%; težavnost do IV+
Arnež – Preddvor 5 km
padec 14 %; težavnost do II +
Preddvor – Kranj 12 km
padec 9 %; težavnost do IV

Video reke