KONTROLA RAVNOTEŽNEGA POLOŽAJA

HITRE POVEZAVE

OPORA NA VESLO

Prav gotovo se bomo med veslanjem znašli tudi v položaju, ko bomo izgubljali ravnotežni položaj in nam bo grozila prevrnitev. Opora na veslo je eden od enostavnejših načinov, da se vrnemo v ravnotežni položaj. Veslo je postavljeno pravokotno na čoln v položaju nizko nad čolnom. Z rokami se opremo na veslo pri tem, da so komolci v visokem položaju nad ročajem. List vesla je pri opori vzporedno na gladino vode in s hrbtno stranjo obrnjen na gladino ter čim bolj oddaljen od roba čolna. Koliko teže telesa bomo uporabili za oporo na veslo je odvisno od tega, ali smo povsem izgubili ravnotežje ali le delno. Opora na veslo nam služi kot pomoč v prvem delu vzpostavljanja ravnotežja. Čoln v dokončen stabilen položaj postavimo še s pomočjo opore v kolenih.


Nazaj na vrh↑

VESA NA VESLU

Vesa na veslu zasleduje iste cilje kot opora na veslu. Razlika je v položaju vesla. Komolci so pri vesi pod ročajem vesla. Tudi v tem primeru mora biti list vesla položen čim bolj plosko na gladino, pri čemer se opora vrši s sprednjo stranjo lista. Da to zagotovimo, mora biti ročaj vesla čim nižje nad čolnom. Tudi pri vesi na veslu potem, ko smo izvedli oporo, čolnu v stabilen položaj pomagamo z delom kolen in bokov. Predvsem pri načinu kontrole stabilnosti v nestabilnem položaju je pomembno, da čoln dobro držimo s tem, da z zgornjim kolenom pritiskamo v zgornji rob kanuja. Vesa na veslu je aktivnejši način vzpostavljanja stabilnega položaja in kontrole stabilnosti v nestabilnem položaju kot opora na veslu.


Nazaj na vrh↑

SEDETI ALI KLEČATI?


Nazaj na vrh↑