PRVI ZAVESLAJI

HITRE POVEZAVE

OSNOVNI POLOŽAJ

Ko smo izbrali veslo in kanu, smo pripravljeni za nadaljnje korake. Kljub temu, da se zdi oblika kanu vesla takšna, da bo vsakdo v prvem trenutku pravilno poprijel za veslo, mnogokrat na jezeru lahko opazimo kanuiste, ki nepravilno držijo veslo. Vsakdo pa že kmalu ugotovi, da je drža za ročko mnogo bolj učinkovita. Le pravilna drža nam omogoča učinkovito veslanje.

Veslo z zgornjo roko držimo za ročko, s spodnjo, vlečno roko, pa za ročaj. Ko veslo dvignemo nad glavo, naj bi imeli v komolcih in ramenih pravi kot. Veslamo lahko na eni ali drugi strani čolna. Za razliko od kajaka se v kanuju praviloma vesla le na eni strani. Vsak že po nekaj prvih zaveslajih tudi ugotovi, da ima na eni od strani boljši občutek in učinkovitejši zaveslaj. Potrudimo se, da čim bolj obvladamo tehniko zaveslajev, saj bomo lahko učinkovito vodili čoln brez menjanja strani veslanja. Dobro je, če se naučimo zaveslajev na obeh straneh.

V kanuju veslamo sami ali v paru. Ko veslamo v paru, sedita kanuista na prvem in zadnjem delu čolna. Navadno sede težji kanuist na zadnjo klopco in lažji na prvo. V normalnih pogojih to omogoča lažje vodenje kanuja. Ko ostanemo sami in moramo sami skrbeti za vodenje kanuja, lahko sedimo na sredini kanuja ali pa na zadnji klopci.

V kanuju lahko sedimo na klopci ali pa klečimo. Klečeči položaj bodo verjetno izbrali kanuisti, ki so že bolj vešči veslanja v kanuju. Marsikdo si za klečeči položaj posebej priredi čoln, tako da si za kolena vstavi posebno peno. Za sedeči položaj na klopci je značilen pokončen osnovni položaj trupa. Noge so razširjene in s stopali in koleni oprte v notranji rob kanuja. S tem zagotovimo, da smo v kanuju bolje oprti. Položaj trupa je rahlo obrnjen na stran veslanja.

V različnih vetrovnih razmerah ali ko imamo kanu naložen z opremo za daljši izlet, je potrebno nekatera osnovna pravila prilagoditi. Predvsem ko veslamo dalj časa z vetrom ali proti vetru je pomembno, na katerem delu čolna je večja obtežitev. Za veslanje proti vetru obtežiimo prvi del kanuja.

Nazaj na vrh↑

VSTOP V KANU

Poizkušajmo najti mesto za vstop v kanu, kjer bo voda dovolj globoka in bomo čoln postavili na vodo tako, da bo rob čolna v ravnini z obalo ali nekoliko nižje. Poskrbimo, da se nam čoln ne oddaljuje od obale. Veslo postavimo na zgornji rob čolna. Z rokama se primemo za veslo in rob na obeh straneh. Z nogo vstopimo v sredino čolna. Ko občutimo, da je položaj noge v stabilnem položaju v sredini čolna, na to nogo prenesemo težo in vstopimo še z drugo. Del teže je na obeh rokah, ki sta oprti na rob čolna. Ko smo vstopili z obema nogama, se spustimo v sedeči ali klečeči položaj. Mnogokrat se bomo znašli v položaju, ko ne bo možno najti idealnega mesta za vstop. Tudi v tem primeru je potrebno slediti pravilu, da poskrbimo za kontrolirano stabilnost čolna med vstopom.


Nazaj na vrh↑

OSNOVNI ZAVESLAJ NAPREJ

Zaveslaj naprej skrbi za pospeševanje gibanja čolna v smeri naprej. Glede na to, da zaveslaj naprej na eni strani povzroči gibanje naprej in istočasno odklon v nasprotno stran, mora dober zaveslaj naprej zagotoviti čim manj tega odklanjanja. O osnovnem položaju telesa v kanuju smo že nekaj rekli. Iz tega položaja se s trupom nagnemo naprej, tako da vbodemo veslo z iztegnjeno spodnjo, vlečno roko čim bolj spredaj. Veslo mora biti v navpičnem položaju, kar zagotovimo s tem, da je zgornja roka skoraj iztegnjena in v višini čela nad nasprotnim robom čolna. Poteg izvedemo z zasukom trupa. Spodnja roka oziroma rama vleče zaveslaj nazaj, medtem ko s potiskom zgornje rame poskrbimo za stabilizacijo. List vesla je v času potega cel v vodi, pravokotno na rob čolna, kar povzroči najboljšo propulzijo. S preglobokim potapljanjem lista ne povečamo učinka propulzije, lahko pa zaradi prenosa teže povzročimo nagibanje čolna in še večji odklon v nasprotno stran. Zaveslaj zaključimo z izvlekom iz vode ali s krmarjenjem, ki poskrbi za korekcijo smeri.

V primeru, da veslamo v paru bodo korekcije smeri redkejše, kot če veslamo sami. Partnerja naj bi v kanuju veslala usklajeno in tako izničila odklon čolna v stran, ki ga povzroča veslanje partnerja na drugi strani. Ko pa je potrebno poskrbeti za korekcijo smeri, je za to v večji meri zadolžen kanuist, ki sedi na zadnjem delu kanuja.

Nazaj na vrh↑

KRMARJENJE

Če je zaveslaj naprej izveden zares navpično, vzporedno z vzdolžno osjo čolna, nam po vsakem zaveslaju naprej ne bo potrebno korigirati smeri. Ko pa bomo prisiljeni korigirati smer veslanja, leto lahko storimo z različnimi načini krmarjenja. Zahtevnejši način korekcije smeri pri veslanju naprej je krmarjenje z notranjim odrivanjem. Marsikje se uporablja za ta način tudi termin ‘J’ zaveslaj, saj zaveslaj od začetka do konca opiše pot v obliki črke J. Drugi, enostavnejši način za korekcijo smeri pa je zunanje odrivanje, ki je skoraj enako kot krmarjenje repa.

Nazaj na vrh↑

KRMARJENJE Z NOTRANJIM ODRIVANJEM

Zaveslaj naprej, zaključen z notranjim odrivanjem, je osnova dobre tehnike veslanja v kanuju. S tem zaveslajem ohranjamo hitrost čolna, saj je krmarjenje veliko mehkejše od drugih načinov. Ko dobro obvladate ta način, skoraj ni opaziti, da je bil za ohranjanje smeri veslanja naravnost potreben korektivni zaveslaj.

Prvi del zaveslaja je enak zaveslaju naprej. Ko veslo pride v navpični položaj, začnemo rahlo obračati zapestje zgornje roke navznoter, proti sredini čolna. List se na ta način rahlo obrne z vlečno stranjo navzven. Zaveslaj vlečemo do linije trupa še vedno v čim bolj navpičnem položaju. Od začetka obračanja lopatice do zaključka zavesljaja se list obrne v položaj, ko je skoraj vzporedno z robom, z vlečno stranjo obrnjen navzven. Namesto, da list pri trupu povlečemo iz vode, ga za trenutek zadržimo v tem položaju, da deluje kot krmilo. Potem list izvlečemo iz vode in preidemo v naslednji zaveslaj naprej.

Ko smo ta način že nekoliko izpopolnili, lahko za večjo korekcijo ročaj tudi naslonimo na rob čolna. Z vajo bomo prišli do načina, ko bomo tekoče prihajali iz zaveslaja v zaveslaj in bo krmarjenje izgledalo kot tekoče zaključevanje zaveslaja.

Nazaj na vrh↑

KRMARJENJE Z ZUNANJIM ODRIVANJEM

Krmarjenje z zunanjim odrivanjem je enostavnejši način krmarjenja oziroma ohranjanja smeri čolna, vendar ni tako tekoče kot krmarjenje z notranjim odrivanjem. Bistveno bolj nam ruši mehak ritem veslanja. Krmarjenje se izvaja na repu kanuja, nekoliko za linijo trupa.

Ob zaključku zaveslaja naprej, namesto da veslo izvlečemo iz vode, list zadržimo v vodi. V zapestjih veslo obrnemo v položaj, kjer je list vzporedno z robom čolna in hrbtnostranjo obrnjen navzven. S spodnjo roko potisnemo lopatico stran od roba, zgornjo roko pa povlečemo k trupu. Ročaj vesla lahko rahlo naslonimo na rob čolna, vendar moramo poskrbeti, da telo rahlo odklonimo na nasprotno stran. Zgornja roka ostaja v položaju zaključka zaveslaja.

Pogled je tako pri veslanju naprej kot med krmarjenjem usmerjen v smer gibanja čolna. Zaveslaj in krmarjenje moramo osvojiti do te mere, da s pogledom ne spremljamo vlečne roke, kar se pri začetnikih pogosto dogaja.

Nazaj na vrh↑

KRMARJENJE REPA

Krmarjenje pride do izraza le, ko ima čoln hitrost. Zaveslaj naprej podaljšamo do repa. Zgornjo roko spustimo nižje nad rob čolna. Obe roki sta skoraj iztegnjeni. Zgornja roka poskrbi za stabilizacijo vesla, s spodnjo pa glede na potrebo po spremembi smeri privlečemo ali odrinemo list vesla od roba čolna. Ko list odrinemo od roba, se čoln obrača na stran zaveslaja. Krmarjenje lahko spremeni smer tudi v nasprotno stran zaveslaja. V tem primeru mora biti začetek krmarjenja izveden čim dlje od roba čolna, list pa povlečemo k repu. Ta način imenujejo tudi privlačenje repa.

Nazaj na vrh↑

ZAVESLAJ NAZAJ IN USTAVLJANJE

Zaveslaj nazaj v osnovi zasleduje ravno obratne cilje kot zaveslaj naprej. Skrbi za gibanje čolna v vzvratni smeri. S trupom se obrnemo na stran zavesljaja. Rama na strani zavesljaja se pomakne nazaj, tako da je ramenska os čim bolj vzporedna z robom čolna. Na ta način lahko pogled usmerimo nazaj, v smer našega veslanja. Trup je vzravnan. Iztegnjena spodnja roka seže čim bolj nazaj in vbode list vesla. Vesla v roki ne preprijemamo. Pri zaveslaju nazaj je aktivna stran lista, ki potiska vodo hrbtna stran. Pri zaveslaju nazaj je veslo nemogoče voditi skozi zaveslaj tako navpično kot pri zaveslaju naprej. Vendar se moramo temu čim bolj približati. Veslo je torej medtem, ko potiskamo list v smeri proti kljunu, čim bolj vzporedno z vzdolžno osjo čolna. Zaveslaj naj bo čim daljši. V zaključku zaveslaja se rahlo predklonimo naprej. Zaveslaj izvedemo s čim večjim vključevanjem dela trupa. Ob koncu zaveslaja izvedemo krmarjenje, ki bo nujno kadar veslamo sami in občasno, kadar veslamo v paru.

Posebno težka storitev v kanuju je ustavljanje čolna. V paru to še nekako gre, kadar pa smo v kanuju sami, je praktično nemogoče ustaviti kanu na način, da se čoln ne bi obrnil na stran zaveslaja. Za ustavljanje kanuja list vesla s hrbtno stranjo obrnjeno naprej postavimo v vodo pravokotno na rob čolna tik za trupom kot zavoro. Veslo je v položaju zaveslaja nazaj in mora biti postavljeno čim bolj navpično. S spodnjo roko se opremo na veslo. Ko začutimo, da pritisk na lopatico popušča, nadaljujemo z zaveslajem nazaj. V zaključku zaveslaja izvedemo krmarjenje.

Veslanje nazaj v ravni smeri v kanuju je zahtevno, posebno če veslamo sami. Če moramo dalj časa veslati nazaj in imamo dovolj prostora za obrat čolna, je bolje čoln obrniti in potrebno razdaljo preveslati naprej. Je pa zaveslaj nazaj osnova za ustavljanje čolna ali za krajše premike v vzvratni smeri.

Nazaj na vrh↑

ZAVESLAJ V LOKU NAPREJ

Zaveslaj v loku naprej uporabljamo, ko želimo čoln obračati na mestu ali ko želimo spreminjati smer med gibanjem čolna. Čoln pridobi nekaj hitrosti naprej, večji del zaveslaja pa mora biti usmerjen v obračanje čolna. Je najenostavnejši način in mnogokrat najbolj učinkovit zaveslaj obračanja čolna. Če v čolnu veslamo v paru, ga uporablja tako kanuist, ki vesla spredaj kot zadnji v čolnu.

Za začetek zaveslaja se nagnemo naprej in list z iztegnjeno spodnjo roko vbodemo čim bolj spredaj. Zgornja roka je pokrčena ob telesu. V ramenih zarotiramo in glavo ter pogled usmerimo v smer obrata. Ročaj vesla mora biti nizko nad robom čolna. List potuje v čim večjem loku glede na rob čolna od vboda proti repu. Pot vesla mora torej opisati čim večji lok glede na rob čolna, da je zaveslaj učinkovit. Ob zaključku zaveslaja sta obe zapestji nad robom na strani zaveslaja.

Nazaj na vrh↑

ZAVESLAJ V LOKU NAZAJ

Najbolj učinkovit med vsemi zaveslaji za obračanje čolna. Poleg spremembe smeri poskrbi tudi za zmanjševanje hitrosti v smeri naprej. Uporabimo ga takrat, ko ohranjanje hitrosti čolna ni tako pomembno, pomembnejša pa je močna sprememba smeri.

Po zaveslaj sežemo daleč nazaj proti repu. V ramenih se obrnemo, tako da je ramenska os čim bolj vzporedna s sredinsko osjo čolna. Glava in pogled sta usmerjena nazaj k vbodu vesla. Veslo vbodemo s čim bolj iztegnjeno roko, list vesla pa v vodo postavimo vzporedno z robom čolna, s hrbtno stranjo obrnjeno stran od roba. Aktivna stran lista pri zaveslaju v loku nazaj je, tako kot pri zaveslaju nazaj, hrbtna stran. Položaj obeh rok je nizko, tako da je ročaj vesla vzporeden z robom čolna. Zaveslaj mora opisati čim večji lok glede na rob čolna. Zaveslaj izvedemo čim bolj s trupom. Na veslo lahko prenesemo tudi del teže telesa, da je zaveslaj še bolj učinkovit. Pri tem moramo biti pozorni, da čoln ostaja v ravnotežnem položaju. Čoln lahko tudi nekoliko nagnemo na stran zaveslaja. Zaveslaj zaključimo, ko smo čoln obrnili v želeno smer ali pa ko se list skoraj dotakne roba. Celoten zaveslaj se zaključi s telesom v rahlem predklonu. Če je potrebno z obračanjem nadaljevati, veslo pred robom čolna izvlečemo iz vode in po zraku prenesemo nazaj v začetek novega zaveslaja.

Nazaj na vrh↑

PRIVLAČENJE KLJUNA

Privlačenje kljuna v paru največkrat uporablja kanuist, ki vesla na kljunu. Učinkovito pa ga lahko uporablja tudi kanuist, ki vesla sam in kleči oziroma sedi na sredini kanuja. Osnovni napotki za izvedbo zaveslaja so enaki kot pri kajaku.

Izhodiščni položaj je enak kot pri linijskem privlačenju, tako da je list v vodi nameščen čim dlje od boka čolna. List vesla je s prednjo vlečno stranjo obrnjen proti kljunu. Medtem ko zgornja roka stabilno ohranja veslo v navpičnem položaju, s spodnjo vlečno roko izvedemo zaveslaj proti kljunu. Čoln spremeni smer, tako da se kljun obrne v stran zavesljaja. Vračanje v izhodiščni položaj je lahko izvedeno na način, da veslo prenesemo po zraku ali pa veslo v izhodiščni položaj vodimo po vodi. Pomembno je, da veslo v izhodiščni položaj reže vodo. Pri tem je vodenje vesla z zapestjem ključnega pomena.

Nazaj na vrh↑

PRIVLAČENJE BOKA

Osnovni način bočnega premikanja je linijsko privlačenje. Uporabimo ga lahko, kadar veslamo na kljunu ali na repu. List vesla vbodemo z iztegnjeno vlečno roko čim dlje od boka čolna v liniji trupa. Zgornja roka je rahlo pokrčena in dvignjena nad glavo, zapestje pa mora biti čim bolj nad robom čolna na strani zaveslaja. S tem zagotovimo, da je veslo v vodi čim bolj navpično. Vlečna roka izvede zaveslaj naravnost k boku čolna v liniji trupa, medtem ko zgornja roka veslo le zadrži v istem položaju. Preden bi se veslo dotaknilo boka čolna, ga v zapestju obrnemo navzven, tako da je list postavljen pravokotno na bok čolna. Veslo v izhodiščni položaj pripeljemo z rezanjem vode. Del čolna s tem načinom linijsko pomaknemo proti veslu.

Če sedi kanuist sam na sredini čolna, se bo cel čoln premaknil bočno. V primeru, da za premik skrbita partnerja na repu in kljunu, bo moral za bočen premik celega čolna z zaveslajem odrivanja boka ali križnim privlačenjem svoj del opraviti tudi partner.

Ko nam primanjkuje prostora, da bi segli stran od boka čolna in dosegli optimalen izhodiščni položaj za linijsko privlačenje boka, lahko uporabimo tudi drugi način, vzporedno bočno privlačenje. List postavimo pod kot 45 stopinj glede na bok čolna in z vlečno stranjo proti kljunu. Sam zaveslaj izvajamo vzporedno z bokom čolna tako, da je list vesla oddaljen od boka kakih 30 cm. Z vlečno roko potisnemo veslo v smeri kljuna. Ko se roka v rahlem predklonu iztegne, veslo obrnemo v položaj, ko lopatico postavimo pod kotom 45 stopinj na bok čolna z vlečno stranjo obrnjeno proti repu. Iz tega položaja povlečemo veslo proti repu in ga zaključimo za trupom.

Podoben način bočnega premika lahko dosežemo tudi s sestavljenim zaveslajem kombinacije kratkih privlačenj kljuna in repa, ki opisujeta f iguro osmice. Osnovni položaj rok in vesla za začetek zavesljaja je enak kot pri linijskem privlačenju. Iztegnjena spodnja roka mora biti čim bolj oddaljena od boka. Zaveslaj ni izveden linijsko proti boku. Iz izhodiščnega položaja list povlečemo proti kljun. Preden se veslo dotakne roba čolna, veslo v zapestju obrnemo in z rezanjem vode list vodimo nazaj v izhodiščni položaj. Iz izhodišča enako kot prej list z vlečno stranjo povlečemo proti repu, tako da izvedemo privlačenje repa. Veslo pred repom ustavimo, obrnemo v zapestju in ga z rezanjem vode vodimo nazaj v izhodiščni položaj. Zaveslaji se izvajajo na iztegnjeno spodnjo, vlečno roko. Delovno območje zaveslajev je čim bolj oddaljeno od boka čolna. Pri tem načinu bočnega privlačenja ne prihaja do nevarnosti, da bi list vesla zašel pod bok čolna.

Vsi zgoraj omenjeni zaveslaji bodo povzročili bočni premik kanuja na stran zaveslaja le, če kanuist sedi ali kleči na sredini kanuja. V primeru da vesla na kljunu ali repu, bo za bočni premik potrebno sodelovanje partnerja, ki bo sočasno izvajal odrivanje boka ali križno privlačenje.

Nazaj na vrh↑

ODRIVANJE BOKA

Odrivanje boka je zaveslaj, ki ga v kajaku ne uporabljamo, občasno pa je zelo koristen v kanuju. Predvsem pri bočnem premikanju kanuja ali pri obračanju čolna je ta zaveslaj večkrat uporabljen.

Zaveslaj poskrbi, da se čoln giba v nasprotno stran zaveslaja. Veslo postavimo navpično v vodo v položaj, kjer je vlečna stran lista obrnjena proti boku. Ročaj vesla je naslonjen na bok čolna, list je vzporedno z bokom, zgornja roka pa nekoliko zunaj linije boka čolna. S tem povzročimo, da list zajame vodo pod čolnom. Težišče telesa v čolnu lahko nekoliko prenesemo na nasprotno stran zaveslaja. S potegom zgornje roke k sredini čolna povzročimo odmik boka od vesla. Ko na listu ne čutimo več obremenitve, veslo v zapestju obrnemo, tako da list z rezanjem vode vrnemo v izhodiščni položaj in odrivanje ponovimo. Pogled naj bo usmerjen stran od vesla, v smer gibanja čolna.

Nazaj na vrh↑

KRIŽNI ZAVESLAJ

Kar nekaj je zaveslajev, ki so v kanuju rezervirani za kanuista na kljunu ali ko s kanujem upravljamo sami. Mednje sodijo tudi križni zaveslaji. Kar nekaj imen se uporablja za te zaveslaje. Najpogosteje uporabljen termin za to vrsto zavesljajev je ‘zaveslaj na čez’. Značilnost teh zaveslajev je, da izvedemo zaveslaj na nasprotni strani ne da bi veslo preprijeli. Kanuist, ki vesla na desni strani bo pri križnem zaveslaju še vedno z levo, zgornjo roko, držal veslo za ročko, z desno, spodnjo, pa za ročaj, vendar bo zaveslaj izvedel na levi strani kanuja. Za izvedbo teh zaveslajev je potrebno nekaj več gibljivosti v križnem delu hrbtenice in v ramenskem sklepu. Pomembno je, da s trupom izvedemo dobro rotacijo na stran križnega zaveslaja. Za križni zaveslaj naprej se s telesom močno predklonimo, zaveslaj pa izvedemo pretežno s trupom. Navpični položaj vesla glede na gladino in položaj lista v vodi je enak kot pri osnovnem zaveslaju.

Poleg križnega zaveslaja naprej po enakem principu izvedemo tudi križno privlačenje boka ali kljuna po vseh osnovnih principih, ki veljajo za zaveslaje na osnovni strani.

Če v kanuju veslamo sami, je zelo uporaben tudi križni zaveslaj nazaj. S tem si pomagamo tudi pri ustavljanju kanuja. Ta zaveslaj zahteva še več gibljivosti in je predvsem koordinacijsko zahteven. Veslo brez preprijemanja ročaja in ročke prenesemo na nasprotno stran, kot da bi izvajali križno linijsko privlačenje. V trupu in ramenih zarotiramo do te mere, da je ramenska os vzporedna z bokom. Z vlečno roko sežemo v smeri repa po zaveslaj nazaj. List vesla je postavljen pravokotno na rob čolna. Z vlečno stranjo povlečemo list proti kljunu in tako izvedemo zaveslaj nazaj.

Zaveslaj, ki ga ne izvajamo na nasprotni strani je odrivanje boka, redko pa izvajamo tudi križni zaveslaj v loku nazaj.

Nazaj na vrh↑