PREVENTIVA IN NAČRTOVANJE

HITRE POVEZAVE

PREVENTIVA PRED PREVRNITVIJO

Na divji vodi se veliko prej kot na stoječi vodi znajdemo v položaju, ko sile vodnega toka delujejo na čoln na način, pri katerem lahko izgubimo ravnotežni položaj. Če ne izvedemo primernih postopkov, sledi prevrnitev. Eno od najpomembnejših pravil na divji vodi je, da čoln nagnemo od toka. To pomeni, da rob čolna, ki je obrnjen proti toku s kolenom dvignemo. Vodni tok tako teče pod čoln in ne zagrabi roba čolna. Težišče telesa je postavljeno ven is središčne točke čolna, zato je potrebno izvesti določeno oporo. Uporabimo lahko oporo na veslo ali veso na veslu. Z vajo se bomo naučili nagib od toka tudi brez opore na veslo. Z delom nog, kolkov in trupa bomo vzpostavili ravnotežni položaj tudi, ko bo čoln nagnjen na bok. Naslednje pravilo je nagib na skalo. Če se znajdemo v položaju, da nas je vodni tok zanesel bočno na skalo se moramo nagniti na skalo. S tem smo čoln nagnili stran od toka in preprečili prevrnitev.

Ravnanje ob navitju na oviro copy

Pri veslanju po divji vodi, pa tudi po tekoči vodi, za katero menimo, da večjih nevarosti ne skriva, bomo naleteli na določene ovire, predvsem veje ali dele dreves, ki štrlijo z obale na vodno gladino. Te so navadno na zunanji strani rečnih zavojev. Najboljša preventiva je, da v teh primerih veslamo po notranjem delu zavoja, da se oviri izognemo. V primeru, da se oviri nismo mogli izogniti, velja pravilo nagiba na oviro. Nikakor se ne smemo za veje prijeti. Če se za veje primemo, čoln ustavimo na mestu, vodni tok pa se upre v bok čolna. Temu največkrat sledi prevrnitev.  Vedno najprej rešujemo človeka, šele za tem opremo!

zapustitev colna ob prevrnitvi copy

Nazaj na vrh↑

NAČRTOVANJE IZLETA NA DIVJI VODI

Preden se podamo na izlet po divji vodi, moramo natančno vedeti kam se podajamo. Natančno je potrebno določiti kaj so naloge posameznega člana skupine. Pomembno je, da so člani skupine pripravljeni in sposobni obvladati zahteve, ki jih bodo zahtevali pogoji na izletu. Vsi člani skupine morajo vedeti kako dolg bo izlet, saj je potrebno poskrbeti za hrano in pijačo, v primeru večdnevnega izleta tudi za opremo za kampiranje. Posebno skrb je potrebno nameniti transportu suhe obleke.

Ker je izlet po divji vodi vedno izlet v eno smer, je potrebno predvideti, kdo nas bo čakal na cilju, ali kako bomo spravili vozila na cilj našega izleta. Ko nimamo posebnega voznika, ki bi nas čakal na cilju, je najbolj običajna praksa zagotovitve vozil na cilju naslednja: vso opremo, ki jo želimo imeti ob koncu izleta, zložimo v eno vozilo, ki ga zapeljemo na cilj. To vozilo spremlja še eno, ki voznika vrne zapelje nazaj na start. Po zaključku izleta se je potrebno seveda vrniti po vozilo, ki je ostalo na startu. Seveda pa se na start lahko voznik vrne tudi z avtostopom ali kako drugače.

Pred odhodom obvestite nekoga, ki ni z vami na izletu o lokaciji izleta in kako dolgo naj bi trajal. Preverite seveda tudi vremensko in hidrološko napoved. Te podatke je v Sloveniji možno dobiti na spletni strani Agencije RS za okolje ali našem rečnem vodniku, kjer so dnevno objavljeni vremenski in hidrološki podatki.

Načrtujte izlet tako, da ga zaključite pred temo. V primeru nepredvidenih dogodkov lahko izgubite precej časa, in tako bo spust trajal dlje od načrtovanega.

S stališča varnosti je pomembno, da vsak član skupine pozna načrt izleta in svojo vlogo v skupini. V neformalnih, prijateljskih skupinah je tak dogovor enostaven, v nasprotnem primeru pa je pred izletom potrebno organizirati sestanek, na katerem se vsakemu članu skupine razloži načrt izleta. Potrebno se je dogovoriti tudi o načinu komunikacije na vodi. Uporablja se lahko sistem signaliziranja, ki je dogovorjen za sporazumevanje na divji vodi, skupina pa se lahko dogovori tudi za svoj način. Skupina mora imeti formalnega ali neformalnega vodjo izleta. Le-ta določi kdo bo veslal prvi in kdo zadnji v skupini, kdo je zadolžen za reševalno opremo in podobno. Načrtujte spust na način, da bodo člani skupine v neprestani komunikaciji in vidnem polju. Skupina naj bi imela vsaj tri reševalne vrvi.

Ker izlet poteka v naravi ne pozabite na skrben odnos do narave. Načrtujte začetek in konec na urejenih parkiriščih in dostopih. Poskrbite, da boste lahko s seboj odpeljali vse smeti in embalažo. Vse člane skupine pa že pred izletom opozorite, da v naravi ne boste sami. Bodite obzirni tudi do drugih uporabnikov reke in predvsem vseh, katerih reka in njeno okolje je njihovo naravno bivališče.

Ko smo enkrat na izletu bomo vse, kar smo se pred izletom dogovorili, morali udejanjiti. Predvsem bodimo pozorni na varnost. Če bomo poskrbeli za potrebno varnost, nam morda ne bo potrebno uporabljati znanja reševanja. Tudi na vodi je preventiva boljša od kurative.

Nazaj na vrh↑